PALVELUEHDOT


YLEISTÄ

Tuotteita myy Pro Strength Oy/ VOIMA Personal Training (2946847-5 ). Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille Suomen alueella sekä ulkomailla.

TEKIJÄNOIKEUDET JA TAVARAMERKIT

Verkkosivusto ja sen sisältämä aineisto on Pro Strength Oy:n omaisuutta sekä tekijänoikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua. Nimet, kuvat, logot, tekstit, tarjotut tuotteet ja palvelut sekä muu aineisto ovat kansallisten sekä kansainvälisten lakien suojaamia tuotemerkkejä, toiminimiä ja muita immateriaalioikeuksia.

Jos pidät tekijänoikeustiedot ja -merkinnät selvästi näkyvillä, voit käyttää siitä otteita materiaalista omaa henkilökohtaista käyttöä varten. Muuhun käyttöön tarvitaan etukäteinen, kirjallinen lupa Pro Strength Oy:ltä. 


MATERIAALIEN KÄYTTÖ KAUPALLISIIN TARKOITUKSIIN ON EHDOTTOMASTI KIELLETTY.


VASTUU JA TURVALLISUUS

Palvelut ja tuotteet on laadittu täysi-ikäisille, fyysisesti ja psyykkisesti  vakaalle ihmiselle. Ne on luotu vain informatiivisiin tarkoituksiin ja neuvonnan antamiseen. Keskustele lääkärisi, juristisi tai muun asiaankuuluvan asiantuntijasi kanssa ennen aloittamista ja varmista palvelun tai tuotteen soveltuvuus juuri sinulle. Jokainen tekee harjoituksia ja toteuttaa päätöksiään omalla vastuullaan. Ota aina riittävästi selkoa asioista ja niihin mahdollisesti liittyvistä riskeistä ja varotoimenpiteistä ennen päätöksentekoa ja toteutusta. Palveluntarjoaja ei ole vakuuttanut osallistujia erikseen. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa osallistujalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä. Varmista että sinulla on asiaankuuluvat vakuutukset voimassa.

Henkilökohtaisiin valmennuksiin osallistuva asiakas sitoutuu tiedottamaan ohjaajaa merkityksellisistä muutoksista terveydentilassaan ja taloudellisessa tilanteessaan. Palveluntarjoaja pyrkii aina tuomaan esille ohjauksen sisällön turvallisuushakuisesti ja riskejä esiin nostaen. Tästä huolimatta jokainen osallistuja on itse vastuussa siitä, että hän toteuttaa harjoitteita ja toimia oman hyvinvointinsa, terveydentilansa ja taloudellisen tilanteensa sallimissa rajoissa sekä selvittää aihetta ja siihen liittyviä riskejä riittävästi. Valmennuksiin osallistuva vakuuttaa olevansa tietoinen päätöksiinsä ja toimiinsa mahdollisesti liittyvistä seurauksista ja osallistuu omalla vastuullaan, vapauttaen ohjaajan ja palveluntarjoajan vastuusta. 

PALVELUEHTOJEN MUUTTAMINEN

Pidämme oikeuden muuttaa palveluehtojamme. Asiakkaan on ennen tilausta tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin palveluehtoihin.

SOVELLETTAVA LAKI

Tähän sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia.

Jos sopimusta koskevaa mahdollista erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).